Wudang Tai Chi Chuan contacts

Greece

Greek Wudang Tai Chi Group 

Sifu Yiannis Patsios: http://www.wudangtaichi.gr

0030 6937268484 


 &

Byron Zeliotis 0044 7563022472

UK

Wudang Tai Chi Chuan in UK

Sifu Dan Docherty http://www.taichichuan.co.uk/ 

Sifu Ian Cameron http://www.five-winds.co.uk/